Đánh thức tiềm năng phát triển cây ăn quả trên địa bàn Gia Lai

Đánh thức tiềm năng phát triển cây ăn quả trên địa bàn Gia Lai

Gia Lai: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp dựa vào thế mạnh địa phương

Gia Lai: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp dựa vào thế mạnh địa phương

Làm giàu từ cây ăn trái

Làm giàu từ cây ăn trái

Kbang trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ

Kbang trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ

Giải pháp vực lại ngành hồ tiêu

Giải pháp vực lại ngành hồ tiêu

Chư Pưh: Tìm cây trồng thay thế hồ tiêu

Chư Pưh: Tìm cây trồng thay thế hồ tiêu

Đức Cơ chủ động chuyển đổi cây trồng

Đức Cơ chủ động chuyển đổi cây trồng

Vườn dược liệu ở Chư Sê

Vườn dược liệu ở Chư Sê

Người trồng cà phê Gia Lai oằn mình vì chi phí đầu vào

Người trồng cà phê Gia Lai oằn mình vì chi phí đầu vào

Chanh dây bén đất vùng

Chanh dây bén đất vùng "chảo lửa"

Phú Thiện: Tăng thu nhập từ liên kết sản xuất rau sạch

Phú Thiện: Tăng thu nhập từ liên kết sản xuất rau sạch

Nông dân Chư Sê trồng thử nghiệm cây sachi

Nông dân Chư Sê trồng thử nghiệm cây sachi