NPK PHÚ MỸ 16-16-8+13S+TE dũng khánh hiền
NPK PHÚ MỸ 16-16-8+13S+TE
  • Dkh-852
0914.694.694
Công dụng
Thông tin chi tiết